MKT Group

Student in Lầu 9, 14 Phan Tôn, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM

Attend my event

MKT Group với hơn 20 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp như Máy in phun date công nghiệp hitachi, máy dò kim loại, máy đóng gói, máy in thùng carton,....
Địa chỉ: Lầu 9, 14 Phan Tôn, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam
Google maps : https://goo.gl/maps/R9KKocE9QLALEuU38
SĐT: 0901 826 689
Website: https://mktgroup.com.vn/
#mkt group #mktgroup #mayinphundatecode #mayinphuncongnghiep #maydokimloai #mayinthungcarton #maycantudong

https://www.buzzfeed.com/mktgroup

https://tawk.to/MKTGroup

https://www.instapaper.com/p/10471183

https://qiita.com/MKTGroup

https://folkd.com/user/MKTGroup