MNK

Nesúďte ma podľa toho ako vyzerám,
len preto, že sa na svet inak pozerám,
rozprávate o slobode v dnešnom svete,
nikdy zo mňa nebude to, čo vy chcete ..

Som taký, aký ja chcem byť,
a takto budem ešte dlho žiť,
som taký, aký ja chcem byť,
nemáte právo mi v tom zabrániť ..