Mohammad Yusan Ahmadi

Father in Jawa Timur, Indonesia

Mohammad Yusan Ahmadi

Father in Jawa Timur, Indonesia

Stay at my place

Sugeng Pangestu....poro rawuh ingkang sampun pinarak wonten mriki, kulo keparingan Asmo saking ibu bopo Mohammad Yusan Ahmadi. Alhmdulillah...sakmeniko kulo sampun gadai garwo kaliyan putri (setunggal) ingkang Alhamdulillah saged ngademing ati. Mugi Mugi ambarokahi dumugi ahiripun hayat kulo sakeluarga dumugi akhirat, aaamiin.