Mohsen Farsi

Tehran, Iran

شرکت نوین تشخیص در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و آی تی فعالیت می کند و انتشارات آموزشهای بنیادی کتاب های پزشکی چاپ می نماید

در این زمینه ها آماده همکاری با علاقمندان هستیم

  • Work
    • انتشارات آموزشهاي بنيادي
  • Education
    • کارشناسی زیست شناسی