Moisès Bosch i Garriga

Va nèixer, crèixer i morir.