مجتبی ورشاوی

اصفهان

متولد اصفهان هستم.

طراحی صنعتی را می شناسم .

انیمیشن را بلدم .

داستان هم می نویسم .

فرایند های تولید را گستاخانه برای رسیدن به هدفم به خدمت می گیرم ، هدف من انعکاس هنر در همه چیزهای اطرافم است .

حتی اگر یک دیوار سفید به من بدهیم ویک مداد قول می دهم که همه آن را یک شبه رنگ می کنم .

حتی یک خط خطی بهتر از دیوار سفید است .

  • Work
    • شرکت اتیک پارس
  • Education
    • فوق دیپلم ساخت