Mario Novak

Rijeka, Croatia

  • Work
    • Heart Required
  • Education
    • TIOŠ
    • Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet