Mona Nygren

Sundbyberg

Hej!
Jag heter Mona Nygren och har sedan många år tillbaka fokuserat på Psoasmusklerna, balans genom vila och rörelser utan ansträngning.

Målet: Må lite bättre i dag, än i går.
För att må bättre behövs anpassningar i livet, så att kroppen hänger med. Det är vad som skapar hälsa för mig.

De senaste 15 åren har handlat om att bli fri från mina handikapp, kompensationer och postraumatisk stress. Jag har letat och följt de goda erfarenheterna.

Erfarenheter har jag samlat i Psoasen (som betyder en OAS för PSOAS-musklerna.) Det är dessa muskler jag utgår ifrån, för att skapa en trygg balans och jordning i kroppen. Trygghet är så viktigt för att kunna läka.

Låt dig inspireras genom återhämtningen och öka kroppskänslan med hjälp av helhestsyn baserad på Ayurveda. Välkommen att dela mina tips. ॐ

  • Work
    • Psoasen