CEO Mộng Thường

Designer, CEO, and Founder in Hồ Chí Minh, Việt Nam

CEO Mộng Thường

Designer, CEO, and Founder in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Visit my website

Tôi là Mộng thường là Ceo và là Founder của thương hiệu thời trang Glam mall Là chuỗi thương hiệu thời trang thiết kế độc tôn tại Việt Nam . Glammaill là mô hình thuê gian ký gửi đầu tiên Việt Nam là nơi quy tụ 100 thương hiệu thiết kế Việt, là sân chơi lớn cho các thương hiệu mới star up vào ngành thời trang thiết kế Việt