Mònica Herrera

La meva dedicació com a voluntària a l’educació en el temps de lleure em va despertar l’ interès pel mon associatiu.

Em vaig diplomar en Ciències Empresarials a la Universitat de Barcelona en l’especialitat de política socio-laboral de l’empresa on vaig estudiar assignatures com règim jurídic de les entitats no lucratives, economia cooperativa, sociologia de la cooperació i el desenvolupament, tributació d’entitats d’economia social, entre d’altres.

Aquest fet unit a la meva llarga trajectòria dedicada al voluntariat em van obrir les portes per a treballar com a responsable de l’àrea econòmica en una entitat sense ànim de lucre on vaig adquirir molta experiència i bagatge en la gestió d’aquest tipus d’organitzacions i em van oferir l’excel·lent oportunitat de poder realitzar un Màster en Gestió d’Empreses d’Economia Social i d’Empreses d’inserció a l’Idec de la Universitat Pompeu Fabra.

Tancat aquest cicle professional em va sorgir la possibilitat de treballar a la Generalitat de Catalunya, etapa que m’ha servit per a conèixer molt d ’aprop com es gestionen les subvencions dins de l’administració pública sempre tant vinculada a les entitats sense ànim de lucre.

Actualment estic acabant la llicenciatura de Direcció i Administració d’Empreses a la UOC fet que em serveix per a ampliar els meus coneixements professionals a la vegada que reciclo els que ja tinc adquirits.

Les entitats socials i les empreses destinen els seus rendiments econòmics a fins diferents ja que unes tenen ànim de lucre i les altres no. No obstant penso que ambdues han de perseguir el mateix objectiu que és el de maximitzar el benefici o l’excedent. Sovint empreses i entitats es troben competint en el mateix mercat i tot i que les entitats d’economia social tenen un avantatge competitiu per ser el que son, actualment no n’hi ha prou i necessiten competir amb les mateixes eines que les empreses per a poder estar a l’alçada de les necessitats i exigències del consumidor final. Això obliga a les entitats socials a haver d’assolir un alt nivell de professionalització que no sempre és fàcil per falta de mitjans.

És aquest pensament el que em porta a treballar en el projecte d’Spondeo. Volia dedicar els meus esforços a treballar en un projecte dedicat a donar serveis empresarials a les entitats sense ànim de lucre. El projecte m’agr