Mònica Lozano

Mònica Lozano

"L'aprenentatge d'una llengua no només ens permet comunicar-nos amb els altres, sinó que també ens acosta a la realitat dels qui la parlen, és un exercici mental que ens fa créixer com a persones"

Em dic Mònica i fa 5 anys que em dedico a l'ensenyament de llengües per a adults. He tingut la oportunitat de treballar amb gent de moltes nacionalitats diferents, la qual cosa m'ha permès conèixer millor la realitat dels meus alumnes i guiar-los en el seu aprenentatge.

Si estàs motivat a aprendre una llengua, et puc ajudar a fer-ne una experiència enriquidora i divertida.

"El aprendizaje de una lengua no solo nos permite comunicarnos con los demás, sino que también nos acerca a la realidad de quienes la hablan, es un ejercicio mental que nos enriquece como personas"

Me llamo Mónica y hace 5 años que me dedico a la enseñanza de lenguas para adultos. He tenido la oportunidad de trabajar con gente de muchas nacionalidades diferentes, lo que me ha permitido conocer mejor la realidad de mis alumnos y guiarlos en su aprendizaje.

Si estás motivado a aprender una lengua, te puedo ayudar a convertirlo en una experiencia enriquecedora y divertida.

I'm Mònica and I have been a Spanish and Catalan teacher for Foreigners for 5 years. I have had the opportunity of working with many nationalities, I have learned to deal with their problems and help them through their learning process.

If you are motivated for learning a language, I can help you to make this experience rewarding and fun.