Monika Ryś-Chmielowiec

Chełm, Lublin

Jestem magistrem filologii polskiej. Posiadam certyfikat zawodowy VCC z grafiki komputerowej. Przeszłam także kurs radzenia sobie ze stresem, podczas którego nauczyłam się m. in. skutecznych technik planowania zadań i wyznaczania sobie celów oraz efektywnego zarządzania czasem. Charakter moich studiów zdecydowanie sprzyjał nauce pisania i redagowania wszelkich tekstów naukowych czy innych wypowiedzi pisemnych (np. newsów radiowych, przemów, notek na blogi). Poznałam również techniki wykorzystywane w efektywnej komunikacji. Moje dotychczasowe zajęcia pokazały mi przede wszystkim, co oznacza sumienność oraz kreatywność.

  • Education
    • Katolicki Uniwersytet Lubelski, filologia polska (krytyka artystyczna)