Monika Borecká

Monika Borecká

„Kto chce prežiť dobrú budúcnosť,

nesmie premárniť nič zo súčasnosti."

(Roger Babson)