Monika Roldowska

Baseny kapielowe składają się z powłoki wykonanej z materiałów kompozytowych zazwyczaj składają się z żywicy poliestrowej. Umieszczony w otworze, na łóżku z żwiru o 10 cm i zasypane żwirem dookoła. Często wykończone pasem położyć krawężników betonowych. Zadaszenia basenowe, które oferuje producent basenów, jest poliestrowa pływanie basen jest powszechnie znany. Zadaszenie dla basenu zawiera pojedynczy element, uformowany całkowicie w fabryce. Realizacja puli powłoki i montaż są szybkie, ponieważla większość zespołów odbywa się w fabryce.