Monster Orgen

Hanoi, Vietnam

Monster Orgen

Hanoi, Vietnam

Arrogant kid

 • Work
  • EGAO subteam
 • Education
  • THPT Trần Nhân Tông - Hà Nội
  • THCS Tô Hoàng
  • Trinitro Toluene
  • THCS Quỳnh Mai
  • Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội