Món Súp Ngon

Chef, Mother, and Father in Thành phố Nha Trang, Việt Nam

Visit my website

monsupngon Chào bạn.

Tại đây chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm nấu các món súp ngon dễ làm ngay tại nhà hoặc dùng để đãi tiệc với các nguyên liêu cơ bản, đơn giản

Liên hệ:

Gmail: wifichuapassnhac@gmail.com

Địa chỉ: 14 ĐT2, Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam

Số điện thoại: +841672123811