Martin Pavlis

Decision Maker, Trusted Advisor, and Business Consultant in Praha, Česká republika

Martin Pavlis

Decision Maker, Trusted Advisor, and Business Consultant in Praha, Česká republika

Visit my company website

Martin Pavlis vystudoval Konzervatoř v Praze a možná hudební nadání převtělil v souznění mezi aplikacemi a počítači, která přes 15 let aktivně školil, především v počítačové škole GOPAS. Je jedním ze zakladatelů společnosti KPCS CZ, ve které nyní významně ovlivňuje její další směřování vzhledem k probíhajícím změnám na poli technologií a proměnám stávajícího IT. Dále se zabývá odbornou publikační činností, je držitelem mnoha nejen technických Microsoft titulů, přednáší na konferencích a pravidelně publikuje odborné články tam, kde to má svůj smysl. Veškerý volný čas věnuje své rodině. Ve volných chvílích se stále aktivně věnuje hudbě, hraje na kytaru. Rád cestuje a pokud to jde, své zážitky sepisuje vtipnou, nebo alespoň zajímavou formou.

Motto:
„Násilí je posledním útočištěm neschopných.“Salvor Hardin, Nadace

„Nikdy nedopusťte, aby vám smysl pro morálku zabránil udělat to, co je správné!“Hober Mallow, Nadace

  • Work
    • KPCS CZ
  • Education
    • Konzervatoř v Praze