2 Nấm

Artist, Photographer, and farmer in Thủ Đức, Ho Chi Minh, Vietnam

Visit my store

2 Nấm là đơn vị cung cấp hàng đầu về các sản phẩm vật tư nhà kính chuyên dụng dùng trong ngành nông nghiệp công nghệ cao. Nhiệm vụ của 2 Nấm là tìm ra những giải pháp có tính thiết thực để tư vấn cho từng khách hàng riêng biệt về cách lựa chọn và sử dụng vật tư thi công lắp đặt cho từng điều kiện thực tế trước khi lắp đặt nhà kính. Đội ngũ nhân viên của 2 Nấm luôn sẵn sàng nghe điện thoại của bạn bất kỳ lúc nào bạn cần.