Nazimi Açıkgöz

Writer in İzmir, Türkiye

Read my blog

Nazimi Açıkgöz graduated from Ankara University in 1964 and earned his Ph D. degree at Munich Technical University in 1972. He then joined Ege University and worked there until his retirement in2009.

His rice breeding studies were supported by CENTO, NATO, IAEA and TUBITAK and at the end, a rice variety “TOAG92" has been registered. His studies on computer use in agriculture were on seed database management system and biostatistics. One of his packages TARIST (Agrostatistics) is still the only Turkish software in this area.

He is one of the founders of the “Seed Center” at Ege University, which has been directed between the years 1998-2004 by him. He was also one of the lead-author of World Bank’s IAASTD report (

He write regularly for http://blog.milliyet.com.tr/gidakrizivebilim, https://www.yazarportal.com/, https://nazimiacikgoz.wordpress.com, http://nacikgoz.blogactiv.eu

He is also the editor of the weekly e-journals "The Plant Breeding Weekly" (https://paper.li/e-1578347400#/) It has claimed.

******************************

1964 yılında Ankara Üniversitesini bitiren Nazimi Açıkgöz,doktorasını 1972 yılında Münih Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. 1972-1973yılları arasında TÜBITAK ta, 1973-2009 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görev almıştır.

Kendisi "TOAG92" çeltik çeşidinin ıslahçısı olup,özellikle tarımda bilgisayar konusunda yoğun emek harcamıştır. Türkiye'de bazı Üniversitelerde ders olarak okutulan ilk ve tek Türkçe biyoistatistik bilgisayar paketi “TARİST”in geliştiricisidir.

1998-2004 yılları arasında kurucuları arasında olduğu Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğünü yürütmüştür.

TEMA ve TASAM Vakıfları Bilim Kurulu üyesi olan Açıkgöz tarafından veya inisiyatifi ile organize edilen onlarca bilimsel toplantıları arasında "Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu" (1994-İZMİR), ve "Enerji Bitkileri ve Yeşil Yakıtlar" sempozyumu (14-15.12.2006 İZMİR) de bulunmaktadır.

Kendisi aynı zamanda IAASTD raporu (2008) yazarlarından biridir. Dördü kitap olmaküzere 200'e yakın yayını bulunan Açıkgöz, serbest bilim yazarı olarak Milliyet, https://www.yazarportal.com/, https://nazimiacikgoz.wordpress.com, http://nacikgoz.blogactiv.eu ile birlikte onlarca portalda analiz ve blog yayınlamaktadır.

Kendisi haftalık “ThePlant Breeding Weekly“ (https://paper.li/e-1578347400#/) e-dergilerinin de editörlüğünü yapmaktadır.

EndFragmentest�

  • Work
    • Freelance writer