Ngô Anh Điệp

Student, Web Developer, and Software Engineer in Hà Nội, Việt Nam

Attend my event

Tôi là Ngô Anh Điệp chuyên gia đánh giá sản phẩm và so sánh giá của Golmart Việt Nam. Tôi sẽ mang đến những chia sẻ chân thực nhất trên từng sản phẩm tại https://golmart.com.vn/

  • Education
    • Đại học FPT