Ngọc Bình

Art Director, Software Engineer, and Web Developer in Hà Nội, Việt Nam

Ngọc Bình

Art Director, Software Engineer, and Web Developer in Hà Nội, Việt Nam

Read my blog

Hi guys, mình là Ngọc Bình, 29 tuổi. Mình có niềm đam mê đọc sách, công nghệ, di động. Thích tự do, sống hết mình vì công việc. Đây là trang web của mình: https://xinuosco.com