Nguyễn Chí Cường

Doctor in Việt Nam

Read my articles

Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Chí Cường là một bác sĩ yêu nghề, sở hữu chuyên môn cao. Bác sĩ Cường không những đã giúp cho hàng ngàn khách hàng giải quyết triệt để các vấn đề bệnh lý răng miệng mà còn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.
"Thầy thuốc ưu tú là một danh hiệu của Nhà nước Việt Nam dành trao tặng cho những cá nhân hoạt động trong ngành y học có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp và sự phát triển của y học Việt Nam."

My social networks:

http://bsnguyenchicuong.wordpress.com/

https://vi.gravatar.com/bsnguyenchicuong