Văn Hải Nguyễn

Social Media Manager in Ấp An Sơn, Xã An Điền, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 75000

Read my blog

Tôi là Hải, Biên Tập Viên tại https://thomosv388.com/ chuyên về mảng kiến thức về gà chọi và cá cược trực tuyến.
Những kiến thức tôi đúc kết từ hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tôi từng ở Campuchia hoạt động về Gà Chọi từ năm 2014-2017 và hiểu rất rõ về các giống gà cũng như đặc tính của gà chọi. Anh em có thể liên hệ [email protected] hoặc 091 175 27 11 nếu có thắc mắc về chăm sóc gà hoặc cá cược đá gà.

Xem thêm về công ty của Hải:

https://www.facebook.com/dagasv388/

https://twitter.com/ThomoSv388

https://www.pinterest.com/thomosv388/

https://www.linkedin.com/in/thomosv388/

https://about.me/thomosv388/

https://thomosv388.tumblr.com/

https://www.youtube.com/channel/UCfB-GXSko20Z1RZ-eM4TmFw/

https://medium.com/@thomosv388

https://myspace.com/thomosv388/

https://soundcloud.com/thomo-sv388

https://www.quora.com/profile/Nguyen-Van-Hai-15

https://www.instagram.com/thomosv388/

#nguyenvaihai #ThomoSV388