Phòng khám Nha Khoa Kim

Director, Mother, and Realtor in 101 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Visit my website

Công ty TNHH Nha Khoa Kim đạt chuẩn hệ thống nha khoa uy tín tiêu chuẩn quốc tế duy nhất Việt Nam đạt ISO 9001: 2015, Top 50 GCR Hoa Kỳ được tổ chức tài chính thuộc chính phủ Singapore giúp gây quỹ cùng với 4 doanh nghiệp y tế từ Singapore, Úc, Trung Quốc nhận giải thưởng hành trình tác động tích cực Châu Á dựa trên các tiêu chí của Tổ Chức Y tế Thế giới, Liên Đoàn Nha Khoa Thế Giới và sứ mệnh dẫn dắt sự thay đổi với mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc
Hashtag: #nhakhoakim #nhakhoa #hethongnhakhoa
hotline: 1900 6899
Địa chỉ: 101 Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Email: [email protected]
Website: https://nhakhoakim.com/