Nhật Hồng 247

Volunteer, Doctor, and Nurse in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

Nhật Hồng 247 là chành xe tải vận chuyển hàng hóa Bắc Nam từ Sài Gòn bằng xe tải thùng mui bạt có lịch xe chạy 2 – 3 chuyến/ngày liên tục từ Thứ hai đến Thứ bảy. Địa chỉ: 2252/16 Quốc Lộ 1, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam. SĐT: 0901312083 Website: https://nhathong247.com/

https://nhathong247.wordpress.com/

https://soundcloud.com/nhathong247

https://nhathong247.tumblr.com/

https://github.com/nhathong247

https://www.linkedin.com/in/nhathong247

https://www.pinterest.com/nhathong247/

https://www.youtube.com/channel/UCzeiCNzydpocVTVWb0OMSsw/about

https://www.instagram.com/nhathong247/

https://twitter.com/247Hong

https://nhathong247.blogspot.com/