Nhật Phạm

Web Developer, Student, and Software Engineer in số 4, đường 56, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

Visit my website

Nhật Phạm là Co-founder của công ty TNHH DV BDS SaleReal đồng thời là blogger nổi tiếng trong bất động sản, anh là chủ biên của Website: nhatpham.net.

Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản, Anh và các cộng sự của mình đã hỗ trợ hơn 580 khách hàng & giao dịch gần 1000 sản phẩm.

Thông tin liên hệ Mr. Nhật Phạm:

Địa Chỉ: Số 4, đường 56, Bình Trưng Đông, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0919666965.

Website: nhatpham.net