Nhôm Phương Nam

Software Engineer, Project Manager, and Architect in Hồ Chí Minh

Attend my event

Với 15 năm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm về kim loại, công ty Nhôm Phương Nam đã chuyển sang mảng kim loại màu chuyên cung cấp nhôm hợp kim, đồng hợp kim nhập khẩu. Các sản phẩm nhôm tấm hợp kim, nhôm cuộn mác số lượng theo yêu cầu #nhomphuongnam #nhomtamhopkim #nhomganchongtruot #nhomcuon #nhomcay.

Địa chỉ: 139/31/6 đường TL 19, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000

Hotline: 0912656061

- Website:

https://nhomphuongnam.vn/

- Maps:

https://www.google.com/maps?cid=7045358736358992747

- Sản phẩm:

https://nhomphuongnam.vn/nhom-tam-hop-kim/

https://nhomphuongnam.vn/nhom-gan-chong-truot/

https://nhomphuongnam.vn/nhom-cuon/

https://nhomphuongnam.vn/nhom-cay/

- Chia sẻ:

https://top1dexuat.com/dia-chi-don-vi-cung-cap-nhom-nhap-khau-tai-hcm/

https://vietnambrandmatters.com/threads/cong-ty-nhom-phuong-nam-chuyen-cung-cap-kim-loai-nhap-khau-tai-hcm.378/

https://www.keylinks.edu.vn/2021/10/hop-kim-nhom-la-gi.html