NIIT VietNam

National, Institute of, and Information Technology in Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Back my campaign

NIIT - một tập đoàn phát triển tài năng toàn cầu, với hơn 16 năm kinh nghiệm tại Việt Nam đã giúp các bạn trẻ thực hiện ước mơ trong con đường công nghệ thông tin.

Website:http://niit.edu.vn

SĐT: (08) 39 304 301

Hashtag: #niit,#niit_vietnam,#hoc_vien_cntt,#cntt_niit

Mail: [email protected]

  • Work
    • Học viện CNTT NIIT Viet Nam