nongnghiep biz

Writer in Viet Nam

Nongnghiep.biz Web tin tức nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn trồng cây nông nghiệp công nghiệp và kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy hải sản. #nongnghiep #nongnghiepvietnam #channuoi #nuoitrong

  • Work
    • Nongnghiepbiz