norman braves

Wszystko czym się zajmuję jest bardzo ciekawe i in teresujące, ale najciekawsze są ... cykady! :) Sprawdź dlaczego się tym interesuje i jakie to cudowne jest.