Novaworld Phan Thiết

Web Developer, Software Engineer, and Project Manager in 26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM

Visit my website

Novaworld Phan Thiết siêu thành phố biển du lịch, sức khoẻ - Hướng đến trở thành khu du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm quốc gia. Hiện nay Novaworld Phan Thiết đã được sự quan tâm rất nhiều từ các nhà đầu tư hàng đầu Việt Nam, đây sẽ là thị trường tiềm năng lớn trong tương lai. #novaworld #novaworldphanthiet #phanthiet #city #beach #travel

26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2, HCM

SDT : 0909824139