Dorota Ogrodzka

Artist, researcher, and Project Manager in Warszawa, Polska

Visit my company website

Pedagożka teatru, reżyserka, badaczka. Artystka społeczna i trenerka.

Kuratorka projektów artystyczno-społecznych. Wiceprezeska Stowarzyszenia Pedagogów Teatru.

Naukowo związana przez lata z Instytutem Kultury Polskiej UW, gdzie skończyła studia doktoranckie i gdzie od 15 lat prowadzi zajęcia. Założycielka i reżyserka Laboratorium Teatralno-Społecznego. Przez cztery lata pracowała w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, gdzie założyła i prowadziła Młodą Scenę, reżyserowała spektakle i akcje performatywne, była kuratorką programu edukacyjno-artystycznego. Reżyserowała takie spektakle jak „Stan Wyjątkowy”( Muzeum Historii Żydów Polskich, Teatr Powszechny im. Z. Hubnera), „Oburzajcie się!”, „’89”, „Skąpo”, „Krótki przewodnik nierówności:Bieda” (Teatr Polski im. H. Konieczki w Bydgoszczy), „Kurs Bezpieczeństwa i higieny społeczeństwa”, „Empatia” (Laboratorium Teatralno-Społeczne), Kuracjuszki (Teatr Powszechny im. Z Hubnera", “Lekcje Oporu”. Członkini Kolektywu Terenowego, z którym działa w duchu etnoanimacji.

Jest współorganizatorką festiwalu Slot Art, członkinią Rady Slot, kuratorką programu warsztatowego.Współpracuje z wieloma organizacjami instytucjami kultury m.in. Instytutem Teatralnym im. Z Raszewskiego, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę, Szkołą Liderów, Krytyką Polityczną, Fundacją Sto Pociech, oraz z licznymi polskimi teatrami (m.in Teatrem Powszechnym, Teatrem Studio, TR Warszawa, Teatrem Dramatycznym im. Szaniawskiego w Wałbrzychu). Pisze i publikuje teksty dotyczące teatru, przestrzeni publicznej i sztuki społecznej.

Jest członkinią międzynarodowej sieci ReShape zrzeszającej twórczynie, artystów i menedżerów kultury pracujących wspólnie na rzecz transformacji sektora kultury i sztuki w duchu solidarności i równości oraz troski społecznej.

Jest stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i stypendystką artystyczną Miasta Stołecznego Warszawy.