Ô Hay Kiến thức

Filmmaker, Art Director, and Director in Thanh Xuân, Hà Nội

Read my blog

Ô Hay - Kiến Thức Thú Vị Khắp Thế Giới
Cổng thông tin kiến thức thú vị dành cho Genz với các thông tin học tập, game, giải trí, văn hoá, con người, sức khoẻ, thời trang....Nơi bạn có những thông tin hữu ích nhất
Thanh Xuân, Hà Nội
0869377629