Om Hil

Sant Quintí de Mediona, Penedès

Assessorament lingüístic
Correcció ortogràfica
Correcció gramatical
Correcció ortotipogràfica
Correcció d'estil
Correcció fonètica de textos orals
Confecció de llibres d'estil
Redacció de documents o continguts
Traduccions castellà - català

[email protected]

  • Education
    • Filologia catalana, UB
    • Màster Assessorament Lingüístic, UB