Oficina de Medio Ambiente

Xoana Capdevielle (Campus de Elviña)

A función da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña é a de participar na coordinación e realización de diferentes actuacións de tipo ambiental na UDC.

Os obxectivos e funcións da OMA teñen que ver con dous campos prioritarios, como son a xestión ambiental e a sensibilización e participación da comunidade universitaria nas cuestións relacionadas co medio ambiente.

Información xeral: oma2@udc.es

Inscricións en actividades: oma3@udc.es

  • Work
    • Voluntariado Ambiental