Ömer Durmaz

Designer, Consultant, and Project Manager in İzmir, Turkey

Visit my website

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim görevlisidir. 2001’den bu yana; grafik tasarım tarihi, ambalaj tasarımı, açıkhava tasarımı, grafik üretim teknikleri, tasarım yönetimi derslerini yürütmektedir. Görsel iletişim kültürü, grafik tasarım tarihi, tasarım yönetimi ve arşivi, efemera bilgi-belge yönetimi alanlarında uzmanlaşmıştır. Grafik tasarım alanında yayınlar yapmış, seminerler vermiş ve etkinlikler düzenlemiştir.

2004’te kurduğu ambalajtasarimi.com’u 2006’ya kadar yönetti. 2006–2009 arasında, kurucuları arasında olduğu “Grafik Tasarım” dergisinin editörlüğünü yaptı. 2010’da “İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü” adlı araştırması yayımlandı. Aynı yıl, ‘tasarım yürüyüşü’ etkinlikleri düzenleyen Tasa Platform tasarım kolektifinin kurucuları arasında yer aldı. Yine 2010’da Türkçe Tipografi Topluluğu’nun kurucularından oldu. Ambalaj alanındaki yüksek lisans tezi, 2015’te Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin Akademik Yayın Dizisi içinde yayımlandı. 2004’te açtığı ilk kişisel sergisinin ardından; grafik tasarım tarihi alanında birçok serginin küratörlüğünü yaptı: “Babıali’nin Kapak Ressamları”, “Firuz Aşkın 90 Yaşında”, “Sait Maden’in Simgeleri”, “Gözlere Konuşmak: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bilginin Görselleştirilmesi”, “Fuar’ın Ressamları: İzmir Fuarı’nın Tarihinde Grafik Tasarımın İzleri”.

Ambalaj Kongresi 2007, İmece: Sanat ve Tasarım Sempozyumu 2009, Uluslararası Öğrenci Trienali 2013, UTAK Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı 2018 ve “Art-e Sanat” dergisinde bilim kurulu üyeliği yaptı. GMK: Grafikerler Meslek Kuruluşu’nun ve kurucuları arasında yer aldığı 4T: Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu’nun yönetim kurulunda görev aldı; 4T’nin düzenlediği sempozyumlarda bilim komite üyeliği yapmaktadır. “Toplumsal Tarih” ve “Yedi: Sanat ve Kültür” dergilerinin yayın kurulu üyesidir.

  • Education
    • Dokuz Eylul University, Faculty of Fine Arts, Graphic Department