ONDŘEJ Turek

Beztíže preventivní programy pro rizikovou mládež, DDM Praha 3 Ulita - pedagog volného času, and Plechárna Černý Most - garant volnočasového klubu in Praha, Česko

View my portfolio

V současné době mám vystudovaný bakalářský obor Pedagogika volného času na Technické univerzitě v Liberci. V současné době studuji magisterský obor Sociální pedagogika pod FF UK v Praze.

Pracuji pro společnostBeztíže, kde mám na starost prevenci kriminality u rizikové mládeže. Působím zároveň pod DDM Praha 3 - Ulita, kde vedu zážitkové programy, tvořím únikové hry a podílím se na programech pro teenagery.Veduvolnočasový klub NePLECHana Plechárně na Černém Mostě.

Pracoval jsem pro Barevný svět dětí jako lektor komunitních programů pro děti v pěstounské péči

Jsem v kontaktu s komerčním prostředím (Česká cesta - teambuildingy, fun akce a teamspiritové programy / v minulosti RTC Production - velké akce pro děti, Tenisová škola Staša Matějovská - tenisová soustředění a akce pro klienty).

Zároveň jsem členem Prázdninové školy Lipnice, která mi přináší mnoho aktuálních poznatků z oblasti práce s teenagery i dospělými.

Zkušenosti mám jak s dlouhodobou soustavnou pedagogickou činností, tak s krátkodobými projekty. Volnočasově se pohybuji kolem dětských oddílů z různých spolků (Skaut, TOM, ČSOP atp.) od raného dětství.

Nyní jsem jeden z jádra vedení v oddíle Poutníci, který vedu od roku 2012. Celkově se v této oblasti pohybuji jako vedoucí již od roku 2009.

  • Education
    • Technická Univerzita v Liberci
    • Charles University in Prague