ONDŘEJ Turek

Učitel naživo - projektový manažer, Plechárna Černý Most - Garant Volnočasového Klubu, and oddíl Poutníci a Neobyčejná klubovna - vedení in Praha, Česko

View my portfolio

V současné době mám vystudovaný bakalářský obor Pedagogika volného času na Technické univerzitě v Liberci a studuji 2. ročník magisterského oboru Sociální pedagogika pod FF UK v Praze.

Pracuji pro společnost Učitel naživo jako projektový manažer. Vedu volnočasový klub NePLECHa pod Plechárnou na Černém Mostě.

Pracoval jsem pro Barevný svět dětí jako lektor komunitních programů pro děti v pěstounské péči, pro Beztíže, kde jsem měl na starost prevenci kriminality u rizikové mládeže. Působil jsem zároveň podDDM Praha 3 - Ulita, kde jsem vedl zážitkové programy, tvořil únikové hry a podílel se na programech pro teenagery.

Jsem v kontaktu s komerčním prostředím (Česká cesta - teambuildingy, fun akce a teamspiritové programy / v minulosti RTC Production - velké akce pro děti, Tenisová škola Staša Matějovská - tenisová soustředění a akce pro klienty).

Zároveň jsem členem Prázdninové školy Lipnice.

Zkušenosti mám jak s dlouhodobou soustavnou pedagogickou činností, tak s krátkodobými projekty. Volnočasově se pohybuji kolem dětských oddílů z různých spolků (MOP, Skaut, TOM, ČSOP atp.) od raného dětství.

Nyní jsem jeden z jádra vedení v oddíle Poutníci, který vedu od roku 2012. Celkově se v této oblasti pohybuji jako vedoucí již od roku 2009.

Jsem v nejvyšším vedení Neobyčejné klubovny - nekomerčního prostoru pro smysluplné akce s ušlechtilými cíli.

  • Education
    • Technická Univerzita v Liberci
    • Charles University in Prague