ONDŘEJ Turek

Učitel naživo - projektový manažer, oddíl Poutníci - hlavní vedoucí, and Neobyčejná klubovna - ideamaker in Praha, Česko

View my portfolio

Mám vystudovaný bc. obor Pedagogika volného času na Technické univerzitě v Liberci a Mgr. obor Sociální pedagogika pod Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy.

Pracuji pro společnost Učitel naživo jako projektový manažer a jsem hlavním vedoucím oddílu Poutníci.

Pracoval jsem pro Barevný svět dětí jako lektor komunitních programů pro děti v pěstounské péči, vedl volnočasový klub NePLECHa pod Plechárnou na Černém Mostě. Pracoval jsem pro NZDM Beztíže, kde jsem měl na starost prevenci kriminality u rizikové mládeže. Působil jsem zároveň pod DDM Praha 3 - Ulita, kde jsem vedl zážitkové programy, tvořil únikové hry a podílel se na programech pro teenagery.

Jsem v kontaktu s komerčním prostředím (Česká cesta - teambuildingy, fun akce a teamspiritové programy / v minulosti RTC Production - velké akce pro děti, Tenisová škola Staša Matějovská - tenisová soustředění a akce pro klienty).

Zároveň jsem členem Prázdninové školy Lipnice.

Zkušenosti mám jak s dlouhodobou soustavnou pedagogickou činností, tak s krátkodobými projekty. Volnočasově se pohybuji kolem dětských oddílů z různých spolků (MOP, Skaut, TOM, ČSOP atp.) od raného dětství.

Nyní jsem hlavní vedoucí oddílu Poutníci, který vedu od roku 2012. Celkově se v této oblasti pohybuji jako vedoucí již od roku 2009.

Jsem v nejvyšším vedení Neobyčejné klubovny - nekomerčního prostoru pro smysluplné akce s ušlechtilými cíli.

Lektoruji každoročně na kurzu Zapalovač pro začínající a budoucí vedoucí.

Občasně stříhám videa a vytvářím weby.

Baví mne komunitní práce a smysluplné propojování celků.

  • Education
    • Technická Univerzita v Liberci - Ped. volného času
    • Charles University in Prague - Sociální pedagogika