Oriol Sala

FACILITADOR LABORAL in BARCELONA

Oriol Sala

FACILITADOR LABORAL in BARCELONA

Responsabilitats i experiències destacables:

- Orientació Laboral : Disseny d’itineraris professionals, i derivació a programes ocupacionals.

- Formació - accions grupals: mercat de treball, Xarxes socials, tècniques en recerca de feina, serveis ocupacionals.

- Selecció i reclutament :supervisió, gestió i responabilitat d’equip de selecció de personal en consultoria de RRHH

- Responsabilitat en gestió comercial i marquèting en empresa de serveis de RRHH: creació de campanyes i productes per captació i fidelització clients ( “serveis premium”, seguiment personalizat serveis, etc ).

- Disseny de nous processos de millora en orientació laboral, assessormanet, i gestió d’atenció al client.

- Formació grupal i orientació laboral personalitzada amb usuaris de col•lectius especials: PRP, RAI’S,etc.

Especialitats

Orientació laboral,formació coaching, rrhh, xarxes socials, comercial rrhh, comeptències, aptituds, habilitats, motivació, PNL, intermediació empreses, tècnic ocupació, marquèting, reclutament 2.0, marca personal , HR, gestió de persones, Recrutiment, Selecció, docencia, web 2.0, SICAS, Galileu, Xarxa Ocupacional, costumer, Formació Ocupacional, Recol•locació, outplacement, social media, networking ,Branding, IPI,Aula Activa, Xarxa Eures, E-formació, coach, TIC, Branding, Marca Personal, Actic, Punttic

Passió per l’acompanyament a les persones en la seva millora competencial i consecució d’objectius laborals:

- Creador blog SIRIUS RRHH: Estratègies , recursos i idees per la recerca de feina.

- Sensibilitat social: voluntariat Fundació Comtal: orientació laboral a usuaris de col•lectius amb gran dificultat.

- Formant-me continuadament en la realitat de les xarxes socials, web 2.0, reclutament i selecció 2.0

- Comunicació: amb clara orientació als clients i a les persones.

- Positiu, creatiu, constant i determinant amb les accions que em plantejo.

Salut,

Per contactar: [email protected] // Twitter @siriusrrhh // [email protected]

  • Work
    • FACILITADOR LABORAL FORMADOR ORIENTADOR 2.0
  • Education
    • LLIICENCIAT EN PSICOLÒGIA (UB ) HABILITAT TÈCNIC ORIENTADOR (ICQP )