pannacci com

Designer, Actor, and Personal Trainer in Bangkok,Thailand

7 กลุ่มยาลดความดันโลหิตสูงมีผลข้างเคียงอย่างไร บทความความรู้เรื่องอาหารและยา โรคความดันโลหิตสูงโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ ที่อาจเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ในวัยกลางคน หลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักหน่วงมากกว่าครึ่งชีวิต ซึ่งสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหากมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตไม่เหมาะสม เช่น การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทำได้ไม่ดีพอ ตั้งแต่เรื่องอาหารการกินที่อาจทานอาหารไม่สมดุลกันทั้ง 5 หมู่ จนทำให้น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทานโซเดียมหรือรสชาติเค็มมากเกินไป รวมถึงขาดการออกกำลังกาย นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ มีการสะสมความเครียดมากเกินไป การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอลล์ ติดตามอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์