pham le

Artist in Hà Nội, Việt Nam

pham le

Artist in Hà Nội, Việt Nam

Back my campaign

Có chuyện gì vậy, tôi là pham.Tôi là một nghệ sĩ sống ở Hà Nội, Việt Nam.Tôi là một người hâm mộ về giáo dục, chính trị và cà phê.Tôi cũng quan tâm đến DIY và đi xe đạp.Bạn có thể quay trở lại chiến dịch của tôi bằng cách nhấp vào nút ở trên.