Phạm Minh Anh

blogger in Hà Nội, Việt Nam

Visit my website

Tôi tên là pham minh anh. Tôi 22 tuổi và đang độc thân chuyên ngành của tôi là kế toán. Sở thích của tôi là đọc sách và du lịch. Blogger at xmioviettel.net

  • Work
    • xmioviettel.net