Pham Quang Tuan

Project Manager, Photographer, and Web Developer in Ho Chi Minh

Read my blog

Phạm Quang Tuấn - CEO của Phế Liệu Quang Tuấn. Cử nhân trường Đại Học Tài Chính Marketing. Phone: 0909274704. ADD: 786 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, TPHCM. Web: https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/. Mục tiêu đưa Công ty Quang Tuấn trở thành công ty thu mua phế liệu hàng đầu tại Hồ Chí Minh

Xem them: