Phạm Thị Dương

Founder in 43 P. Nguyễn Hy Quang, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Visit my website

Phạm Thị Dương - Tôi là Founder thương hiệu NewOcean IMMI. Tôi đã có trên 15 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn định cư & đầu tư nước ngoài.
- Website: https://newoceanimmi.com/duong-pham/
- Hotline: 0964560066
- Email: [email protected]
Địa chỉ: 43 P. Nguyễn Hy Quang, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
#nguyenthiduong #duongpham #newoceanimmi #tuvandinhcu

Dịch vụ nổi bật tại NewOcean IMMI: