Xuan Vinh Pham

Veterinary, Small Business Owner, and Project Manager in Hồ Chí Minh, Việt Nam

Read my blog

BSTY Phạm Vinh tốt nghiệp cử nhân bác sĩ thú y tại trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh.
Bác sĩ Phạm Vinh đang là hội viên của Hội Thú Y Thú Nhỏ Việt Nam.

Phạm Vinh đang là CEO của 2 công ty sau:

1. Phòng khám thú y Phạm Vinh

  • Education
    • Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh
    • Trung học thực hành Đại Học Sư Phạm
    • Trung học cơ sở Chu Văn An
    • Tiểu học Âu Dương Lân