Phan Le Khoa

Software Engineer, Web Developer, and Small Business Owner in Ho Chi Minh City, Vietnam

Phan Le Khoa

Software Engineer, Web Developer, and Small Business Owner in Ho Chi Minh City, Vietnam

Visit my website

Tôi tên Phan Lê Khoa, là chuyên gia lĩnh vực Internet Marketing. Tôi đã đào tạo hơn 2000 học viên cho các công ty và các cá nhân bán hàng qua mạng. Tôi cũng đã tổ chức nhiều buổi hội thảo và đào tạo cho các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam trong đó có Adam Wong, Ewen Chia, Jo Han Mok và Terence Tan, Mike Teng...

Hiện tôi là CEO Hội Thảo Trí Tâm Việt và Giám Đốc Marketing của công ty Công Nghệ Quảng Cáo Thương Mại Điện Tử Việt Nam. Tôi đang giảng dạy khóa học về “Kinh Doanh Trên Internet” tại Cung Văn Hóa Lao Động Tp. Hồ Chí Minh. Giúp các Doanh Nghiệp cũng như các cá nhân xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cũng như công ty, giúp các bạn phát triển việc kinh doanh online hiệu quả. Bạn có thể xem thông tin chi tiết khóa học này tại :

http://www.kinhdoanhtreninternet.vn/

Xem thêm:

Ý Tưởng Kinh Doanh

How to create a free Website

  • Work
    • Kinh Doanh Trên Internet