Phan Le Khoa

Software Engineer, Web Developer, and Small Business Owner in Ho Chi Minh City, Vietnam

Phan Le Khoa

Software Engineer, Web Developer, and Small Business Owner in Ho Chi Minh City, Vietnam

Visit my website

Tôi tên Phan Lê Khoa, là chuyên gia lĩnh vực Internet Marketing. Tôi đã đào tạo hơn 5000 học viên cho các công ty và các cá nhân bán hàng qua mạng. Tôi cũng đã tổ chức nhiều buổi hội thảo và đào tạo cho các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam trong đó có Adam Wong, Ewen Chia, Jo Han Mok và Terence Tan, Mike Teng...

Hiện Tôi đang giảng dạy khóa học về khóa học kinh doanh online tại Cung Văn Hóa Lao Động Tp. Hồ Chí Minh và Nhà Văn Hóa Thanh Niên HCM. Giúp các Doanh Nghiệp cũng như các cá nhân xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cũng như công ty, giúp các bạn phát triển việc kinh doanh online hiệu quả.

Ngoài ra tôi còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản đất nền quận 9 và căn hộ. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người!!!

  • Work
    • Kinh Doanh Trên Internet