Phan Thị Hồng Hà

Art Director, Software Engineer, and Project Manager in Đà Lạt

Visit my company website

Phan Thị Hồng Hà tác giả đến từ blog Moccasinbendpark.org , Hồng Hà là một trong những sáng lập viên của blog du lịch moccasinbendpark, sinh ra và lớn lên ở thành phố du lịch mộng mơ Đà Lạt nổi tiếng với nhiều địa điểm nên thơ nổi tiếng. Trên blog Mocca này mình chia sẻ kinh nghiệm du lịch Đà Lạt, chỗ ăn đi chơi ở Đà Lạt và chỗ mua gối chữ u kê cổ.