Phillipa Lindkvist

Forskare, Entreprenörskap, and Makroekonomi in Stockholm, Sverige

Read my articles

Jag skrev min kandidatuppsats med fokus på snabba konsumentkrediter - aka snabblån - och min forskningsgärning har hittills varit en naturlig uppföljning på detta tema. Min forskning fokusar främst på konsumentbeteenden i en global ekonomi. Ett fält som under de senaste åren varit förmål för stora förändringar - främst på grund av den snabba digitaliseringen. Jag intresserar mig främst för den individuella konsumenten som ekonomisk aktör. Senaste tiden har jag forskat på hur olika låneformer (privatlån, snabblån, bolån etc) påverkar individers ekonomiska vardag.