Phòng khám bệnh xã hội

Doctor, Nurse, and clinic in 380 Xã Đàn - Nam Đồng - Đống Đa - Hà Nội

Read my blog

Phòng khám bệnh xã hội quy tụ những y bác sĩ giỏi ở các bệnh viện lớn, làm việc lâu lăm trong ngành và các cơ sở về bệnh xã hội, được cộng đồng cũng như đồng nghiệp công nhận về tay nghề khám và chữa bệnh xã hội.