Phong Thủy An Khang

Photographer, Doctor, and Project Manager in Ho Chi Minh City, Vietnam

Read my blog

Phong Thuỷ An Khang là một cửa hàng văn hoá Phật giáo - Vật phẩm phong thuỷ cao cấp.

Các sản phẩm tiêu biểu gồm: tượng để xe ô tô, tượng Phật, tỳ hưu phong thuỷ, cóc ngậm tiền (thiềm thừ) tượng 12 con giáp, quả cầu đá thạch anh, cây tài lộc,...

Phương châm làm việc của chúng tôi là "Tận tâm với khách hàng - Trọn vẹn một niềm tin"