PressMetal Viet Nam

Architect, Project Manager, and Director in Hà Nội

PressMetal Viet Nam

Architect, Project Manager, and Director in Hà Nội

Visit my store

Chúng tôi là PressMetal VietNam JSC. PressMetal cung cấp các giải pháp về cửa nhôm kính PMI, cửa nhôm Civro, hệ phụ kiện Cmech cao cấp USA, các hệ nhôm kính Xingfa,...& tất cả các hệ thống cửa, các giải pháp cửa toàn diện cho ngôi nhà của Bạn