PressMetal Viet Nam

Architect, Project Manager, and Director in Hà Nội

PressMetal Viet Nam

Architect, Project Manager, and Director in Hà Nội

Visit my store

PressMetal cung cấp toàn diện giải pháp về cửa nhôm kính tại Việt Nam. Đặc biệt hệ cửa DOCE® không giới hạn kích thước, đáp ứng mọi yêu cầu thiết kế kiến trúc tòa nhà cao cấp

Cửa nhôm CIVRO / Cửa nhôm PMI / Xingfa / Hopo / CMech /..